Що означає “consideration”

Доброго дня, давайте  сьогодні поглянемо на термін англійської мови який використовується в ділових і офіційних документах, має багато значень і є наочним прикладом того, наскільки в англійській мові значення слова залежить від контексту, тематики і просто від традицій мови.

Consideration 

“Прості” значення цього слова означають: розгляд, обговорення

…після уважного consideration комісія прийшла до висновку…

В договорах і законодавстві, що регулює договірні і взагалі господарські відносини, країн Загального права “Consideration”  має значення, що традиційно, як калька з російської перекладається на українську мову як “зустрічне задоволення” – не найбільш вдалий переклад але вже міцно засвіший в підручниках (є насправді перекладом з російської – “встречное удовлетворение”).

Оригінальні, англомовні джерела дають таке визначення “Consideration – це ключове поняття в законодавстві, що регулює укладення договорів, consideration – це, фактично, користь, вигода, про отримання якої домовляються сторони, і яка є основною підставою для укладення договору сторонами. Consideration повинно(а)  становити цінність (як мінімум, для сторін), і забезпечуватись/надаватись у  відповідь на виконання, або обов’язок виконання певних дій іншою стороною (таке виконання також є consideration). В договорі, одне consideration (річ, що передається) обмінюється на інше consideration. 

Термін Consideration

Утримання від певних дій  (forbearance) також вважається consideration, наприклад: 

“Я сплачую тобі $1,000 за те що ти не побудуєш дорогу прямо під моєю огорожею”

Деколи consideration є чистою формальністю, наприклад, коли зазначається, що усього 10 доларів сплачується як consideration за передачу права власності, що використовується для приховування справжньої вартості майна. В США навіть існує спеціальний правочин для передачі права власності на майно для мінімізації витрат на податки і адвокатів – так званий quitclaim deed – за допомогою якого родичі передають один одному нерухомість за символічні 10 доларів. Звісно якщо довіряють один одному )))))) бо такий правочин не передбачає гарантій і перевірок факту, що це майно дійсно належить відчужувачу.

В США, наприклад, договір може бути визнаний недійсним, або нікчемним (undone by rescission) з причини відсутності consideration, або якщо встановлено, що передбачуване (скористаємось все-таки цим терміном) зустрічне задоволення має меншу цінність ніж очікувалось, є пошкодженим або знищеним майном, або виконання його (якщо це роботи) зроблено неналежним чином (наприклад, якщо би механік погано відремонтував автомобіль). 

Дії, що є настільки незаконними або аморальними, що порушують встановлені норми закону, не можуть використовуватися в якості consideration для договорів, що мають юридичну силу. Наприклад: проституція, незаконні азартні ігри, “замовити зламати ногу скейтбордисту” або спонукання когось до порушення угоди.

Отже, цей термін є однією із ключових складових договору (в розумінні Загального права) без якої угода між сторонами (якщо дуже грубо узагальнити) не повинна називатися і вважатися договором (contract). 

Наш офіс бюро перекладів у Львові.